Usługi Sekretarskie i usługi dodatkowe

Usługi Sekretarskie

 • przyjmowanie korespondencji;
 • prowadzenie biura;
 • wystawianie FV w imieniu klienta;
 • prowadzenie obiegu dokumentów;
 • organizacja rocznych zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
 • przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • księgi udziałów;
 • sporządzanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników.

Regulaminy/instrukcje

 • Płac;
 • wynagradzania;
 • zakładowy plan kont;
 • użytkowania samochodów w firmie;
 • ochrona danych osobowych;
 • obieg dokumentów.

Usługi dodatkowe

 • Adres siedziby firmy;
 • wynajem powierzchni biurowej;
 • przesyłanie korespondencji;
 • oznakowanie zewnętrzne;
 • udostępnienie linii telefonicznej;
 • wynajem sali konferencyjnej;
 • obsługa spotkań biznesowych;
 • doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • pomoc przy obsłudze programów magazynowych;
 • audyty i weryfikacja akt osobowych;
 • rozliczanie dofinansowania unijnego;
 • audyt i przegląd Ksiąg Handlowych;
 • wyprowadzanie zaległości (prawo bilansowe a prawo podatkowe);
 • P-FRON;
 • opłaty produktowe;
Copyright 2016 Bilans