Oferujemy kompleksowy outsourcing usług kadrowo-płacowych. Odciążamy przedsiębiorcę w obowiązkach prowadzenia rozliczeń i dokumentacji związanych z zatrudnionymi pracownikami. Potrafimy zwiększyć efektywność polityki kadrowej – korzystamy z koniecznych w tym celu narzędzi w postaci nowoczesnych systemów informatycznych i zatrudniamy fachowców posiadających odpowiednią wiedzę. Jesteśmy elastyczni – zapewniamy wsparcie w kadrach i płacach niezależnie od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa. Działamy rzetelnie, odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

Usługi kadrowo płacowe:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • pomoc w trakcie audytów;
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.
Copyright 2016 Bilans